Dagevenement Geel i.s.m. VBTL - 03/04/2014

 

DS TECHNICAL Nonwoven nodigt u uit om op 3 april 2014 haar pilootsite van 5.000 m² te komen bezichtigen. Op deze site werd 2 jaar geleden 100% bio-degradeerbaar onkruiddoek geïnstalleerd. Tot op vandaag zorgt het bio-degradeerbaar onkruiddoek er nog altijd voor een onkruidvrije omgeving.
 

AGENDA – 2 modules

Module 1 : Begeleid bezoek pilootsite Geel (tussen 16u. en 19u.)

Deze pilootsite werd in 2012 aangelegd met hulp van het Europese Life+ project en geeft perfect weer hoe het biodegradeerbare onkruiddoek zich gedraagt. Tijdens de persoonlijke rondleidingen worden zowel de technische eigenschappen, als de juiste verleggingsmethode van het biodoek toegelicht .

Module 2 : Voordracht- en infosessie ‘Onkruidbestrijding’ vanaf 20u.

’s Avonds sluiten we aan bij een door de VBTL georganiseerde infosessie, met als thema ‘Onkruidbestrijding’. Tijdens deze infosessie worden verschillende methodes van onkruidbestrijding besproken, alsook worden de verschillende aspecten van het in België geproduceerde, nieuwsoortig bio-degradeerbaar onkruiddoek toegelicht.
 

Inschrijven

De deelname aan het begeleide bezoek van de pilootsite (vanaf 16u. tot 19u.) is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan door een mail te sturen naar : edgard.ryckewaert@dsnonwoven.com.

Meer informatie, omtrent het product en de werking ervan, wordt gegeven tijdens de VBTL-activiteit ‘Onkruidbestrijding ‘ van 3 april 2014 te Opglabbeek. Deze zal van start gaan om 20u. Het correcte adres van de pilootsite is verkrijgbaar op aanvraag.

 

Productinfo

 https://www.renew4gpp.com/weed-control 

 

 

Dit evenement kan rekenen op de steun van Life+